Pomoc

REZERWACJA
PŁATNOŚCI I FAKTURY
ZMIANA CENY WYJAZDU
REZYGNACJA Z WYJAZDU
EKWIPUNEK WYJAZDOWY I DOKUMENTY
TRANSPORT
KADRA
UBEZPIECZENIA

REZERWACJA

Czy trzeba przyjechać do biura żeby podpisać umowę?
Nie. Wystarczy zrobić rezerwację online. Po jej zakończeniu wygeneruje się umowa, którą należy podpisać i odesłać do biura mailem, faksem lub pocztą regularną. Potwierdzeniem sprzedaży jest wpłata zaliczki we wskazanej na umowie kwocie, w terminie wyznaczonym na umowie. 

Czy rezerwując wyjazd młodzieżowy, mogę wybrać konkretny liczebnie pokój, w którym zostanie zakwaterowane moje dziecko?
Zakwaterowanie przebiega w zależności od liczby zgłoszonych uczestników względem płci i wieku. Dlatego w miarę możliwości organizator wypoczynku stara się zakwaterować Uczestników według życzenia Zamawiającego. Przy rezerwacji w polu Uwagi należy zatem napisać, w jakim pokoju chcieliby Państwo zakwaterować własne dzieci. 

PŁATNOŚCI I FAKTURY

Czy rezerwując wyjazd za pośrednictwem portalu odsapka.pl zapłacę cenę, jaką zapłaciłbym u organizatora?
Tak, portal odsapka.pl pracuje na prowizji, dlatego cena organizatora jest równa cenie na naszym portalu.

Czy kupując wyjazd za pośrednictwem portalu odsapka.pl mogę otrzymać fakturę za imprezę?
Tak, przy rezerwacji imprezy turystycznej przez odsapka.pl Klient może zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym, że życzy sobie fakturę. Faktura zostanie wystawiona na dane przez Państwa wpisane i przesłana pod wskazany przez Państwa adres.

ZMIANA CENY WYJAZDU

Czy cena wyjazdu może ulec zmianie?
Zgodnie z ustawą o rynku usług turystycznych oraz warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez wszystkich touroperatorów, organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny imprezy w związku ze wzrostem kursów walut.
W wyniku zmiany wartości, na którą opiewa umowa Klient ma całkowite prawo do bezkosztowej rezygnacji z imprezy.

REZYGNACJA Z WYJAZDU

Jakie konsekwencje niesie ze sobą rezygnacja z uczestnictwa w zakupionej imprezie?
Zasady ewentualnej rezygnacji z wyjazdu są zawsze dokładnie określone w Warunkach Uczestnictwa organizatora, które zamieszczone są pod każdą ofertą wyjazdową.

Czy mogę zrezygnować z imprezy, jeśli organizator podniesie cenę? Jakie konsekwencje niesie dla mnie taka rezygnacja?
W przypadku wzrostu ceny imprezy, Klient ma prawo do bezkosztowej rezygnacji. Zatem wszelkie wpłacone zaliczki powinny zostać zwrócone Klientowi.

EKWIPUNEK WYJAZDOWY I DOKUMENTY

Ile bagażu powinniśmy spakować dzieciom na wyjazd?
Bardzo prosimy o zachowanie umiaru przy pakowaniu młodzieży na obozy. Kadra zawsze chętnie pomoże, szczególnie bardzo młodym kolonistom, przy transporcie bagażu do i z miejsca organizacji imprezy, ale niemniej wskazane jest dobranie wagi i wielkości bagażu odpowiedniej do wieku uczestnika. Ważne, aby spakowane zostały niezbędne rzeczy codziennego użytku oraz dodatkowe wyposażenie na imprezy specjalistyczne (narciarskie, snnowboardowe, gitarowe, konne itp.)

Co zrobić z rzeczami wartościowymi pakując dziecko na obóz?  
Ze względu na specyfikę kolonii i obozów prosimy o zminimalizowanie ilości rzeczy cennych pakowanych dzieciom na wyjazdy. Przekazanie pieniędzy i rzeczy wartościowych (w szczególności aparatów telefonicznych i fotograficznych) opiekunom do depozytu winno mieć czas natychmiast po przyjeździe na miejsce wypoczynku. 

Czy wyjeżdżając na obóz zimowy moje dziecko powinno mieć kask narciarski?
Zdecydowanie zalecamy zabranie ze sobą kasku na obozy zimowe. Mając na uwadze bezpieczeństwo narciarzy i snowboardzistów kaski są w stu procentach sprzętem niezbędnym. 

Czy istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego na miejscu organizacji imprezy i jaki jest koszt wypożyczenia? Czy lepiej wypożyczać sprzęt w miejscu zamieszkania, czy na miejscu organizacji wypoczynku?
Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu za granicą, co więcej bardzo często cena tego wypożyczenia jest zbliżona do tej, jaką zapłacilibyśmy w Polsce. 
Dzięki wypożyczeniu na miejscu zminimalizujemy kwestię przewożenia i dźwigania sprzętu. Ponadto wypożyczając sprzęt dla większej grupy organizator często otrzymuje niższą cenę za komplety. Natomiast zazwyczaj klasa sprzętu narciarskiego za granicą jest lepsza od sprzętu z polskich wypożyczalni. Instruktorzy zawsze pomogą w doborze oraz wskażą najlepsze wypożyczalnie na miejscu. 

Jakie dokumenty powinien zabrać ze sobą uczestnik obozu?
Prosimy o dostarczenie na miejsce zbiórki: rzetelnie wypełnionej karty kolonijnej i podstemplowanej legitymacji szkolnej. W przypadku obozów zagranicznych Uczestnicy są zobowiązani posiadać paszport ważny co najmniej 6 miesięcy.

Czy przy wyjazdach zagranicznych trzeba mieć kartę E111 z NFZ?
Karta NFZ nie jest niezbędna, ale warto ją wyrobić. Może ona ułatwić formalności związane z ewentualną hospitalizacją za granicą. Zwłaszcza kiedy koszty związane z wypadkiem są wyższe od standartowego ubezpieczenia.
Informacje na temat karty znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl, oraz pod numerem telefonu: (022) 572-60-00.

TRANSPORT

Czy transport dzieci i młodzieży odbywa się pod opieką osób dorosłych?
Bezwzględnie, dojazd dzieci i młodzieży na miejsce wypoczynku odbywa się pod opieką pełnoletniej kadry.

Jakimi środkami komunikacji organizowany jest dojazd na miejsce realizacji imprezy?
Na imprezy krajowe transport odbywać się może: PKP, autokarem lub mikrobusem, a w rzadkich przypadkach także autem osobowym. Na imprezy zagraniczne transport odbywa się autokarem lub samolotem. Dojazdy antenowe mogą być realizowane zastępczymi środkami transportu. Szczegółowy opis środka transportu znajdą Państwo na podstronie konkretnej oferty.

O ile wcześniej powinniśmy przybyć na miejsce zbiórki?
Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 20 minut przed planowaną godziną odjazdu. Na poszczególnych przystankach mogą wystąpić opóźnienia z przyczyn niezależnych od organizatora.

KADRA

Jakie kwalifikacje posiadają osoby zatrudniane na stanowisko kierownika i wychowawcy kolonijnego?
Osoby zatrudniane przez touroperatorów muszą posiadać kwalifikacje określone w Ustawie z dn.7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1996r. nr 67, poz.329 i nr 106, poz 496) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznie 1997r. Cała kadra pedagogiczna zawsze jest zgłaszana i zatwierdzana przez kuratoria właściwe dla miejsca wypoczynku lub w przypadku obozów zagranicznych przez kuratoria właściwe dla organizatora.

UBEZPIECZENIA

Jakie dodatkowe korzyści wynikają z ubezpieczenia SKI?
Ubezpieczenie SKI to pakiet ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa i snowboardu. Ochroną ubezpieczeniową objęte są sprzęt sportowy i odpowiedzialność cywilna. Warto wykupić takie ubezpieczenie, gdyż chronimy w ten sposób sprzęt sportowy przed np. kradzieżą czy zniszczeniem, jak również ubezpieczenie to chroni nas w zakresie roszczeń o charakterze cywilno-prawnym, jeśli w wyniku zdarzenia szkodowego będącego następstwem uprawiania sportów objętych umową ubezpieczenia osoba trzecia doznała szkody osobowej lub rzeczowej. Dodatkowe informacje oraz warunki tego ubezpieczenia można otrzymać na życzenie.


Warning: fopen(logircp.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /sndrcp.php on line 36
nie udalo siem